Partnerzy:

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Partner:

Partner Merytoryczny:

Patronat Medialny:

Program:

9:30

Otwarcie pokoju konferencyjnego online

10:00

Wystąpienia gospodarzy Kongresu

 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA I: OCHRONA POWIETRZA. RÓŻNE DZIAŁANIA JEDEN CEL

10:20

Trendy i dokumenty wyznaczające kierunki na przyszłość w zakresie ochrony powietrza

 • Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

10:40

Walka ze smogiem – w jakim kierunku powinny iść działania administracji publicznej?

 • Maciej Rawski, Senior Consultant, Deloitte

11:00

Krajowy Program Ochrony Powietrza i inne inicjatywy Ministerstwa Środowiska mające wpłynąć na poprawę jakości powietrza w kraju

 • Agnieszka Sosnowska,  Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:20

Instrumenty zarządzania jakością powietrza w województwie wielkopolskim

 • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

11:40

Sesja Q&A

11:40

POLEMIKA: Praktyki i problemy samorządów zakresie poprawy jakości powietrza

W gronie panelistów:

 • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • Bartosz Wiśniakowski, Radny Województwa Mazowieckiego
 • Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew

moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

12:10

Jakie działania zbliżą nas do czystego powietrza – POP i PDK, rola społeczeństwa

 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

12:30

DEBATA: Wyzwania transportowe w świetle walki o czyste powietrze

Paneliści:

 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A., Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej CEEK
 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

SESJA II: INWESTUJ W CZYSTE POWIETRZE. INSTRUMENTY FINANSOWE

13:00

Oferta programów krajowych

 • Marta Olczak, Inspektor, Zespół Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

13:20

Oferta Programów regionalnych

 • Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

13:40

Mazowsze dla czystego powietrza

 • Magdalena Śladowska, Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

14:00

sesja Q&A

14:00

POLEMIKA: Jak można wykorzystać programy finansowe wspierające ochronę powietrza i jakie są najczęstsze błędy w ich realizacji?

W gronie panelistów:

 • Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Marta Olczak, Inspektor, Zespół Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Marcin Morawski, Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, urząd m.st. Warszawy
 • Marek Banaszek, Burmistrz Józefowa

Moderator: Michał Niewiadomski, dziennikarz ekonomiczny

14:30

Działania m.st. Warszawy na rzecz walki z ubóstwem energetycznym

 • Magdalena Młochowska, p.o. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Urząd m.st. Warszawy

14:50

POLEMIKA: Jak walczyć z ubóstwem energetycznym?

W gronie panelistów:

 • Jakub Sokołowski, Ekonomista, Instytut Badań Strukturalnych
 • Magdalena Młochowska, p.o. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy Urząd m.st. Warszawy
 • Radosław Korzeniewski, Wójt Gminy Dąbrówka
 • Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Piastowa

Moderator: Krzysztof Ruciński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA III: ZAPEWNIANIE MIESZKAŃCOM WYBORU. MOŻLIWOŚCI I WSPÓŁPRACA

15:20

Wsparcie transformacji energetycznej z KPO oraz Polityki spójności

 • Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

15:40

Wirtualna Elektrownia innowacyjnym narzędziem ograniczania energochłonności obiektów publicznych, na przykładzie projektu TARGET-CE

 • Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

16:00

Sesja Q&A

16:00

POLEMIKA: Łącząc siły. Inicjatywy klastrów, i spółdzielni, samowystarczalność gmin

W gronie panelistów:

 • dr inż. Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • Arkadiusz Piotrowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Marek Bednarz, Fundacja Klaster Czyste Powietrze

Moderator: Michał Niewiadomski, Dziennikarz ekonomiczny

16:30

Zakończenie I dnia Kongresu

9:30

Otwarcie pokoju konferencyjnego online

10:00

Otwarcie II dnia V Kongresu Czystego Powietrza

 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Maciej Mysona, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Zespól Doradców Gospodarczych TOR

SESJA IV: TRANSPORT

10:20

Nowe regulacje prawne w zakresie stref czystego transportu

 • Bartosz Piłat, Ekspert, Instytut Ekonomii Środowiska / Polski Alarm Smogowy

10:40

Ciemna strona zielonej energii - Prezentacja raportu „Lasy do Spalenia”

 • Michał Kolbusz, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

11:00

Znaczenia Stref Czystego Transportu w walce z zanieczyszczeniem powietrza

 • Agata De Ru, Portfolio Manager, Clean Air Fund

11:15

Sesja Q&A

11:20

POLEMIKA: Działania transportowe w świetle zagrożenia wyrokiem TSUE

W gronie panelistów:

 • Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
 • Tamas Dombi, Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, urząd m.st. Warszawy
 • Jacek Mizak, Senior Policy Advisor, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Moderator: Maciej Mysona, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA V: PALIWA, URZĄDZENIA, KONTROLE, AUDYT. JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA?

11:50

Uchwała antysmogowa – zakazy, terminy, nowelizacje, rola społeczeństwa

 • Mirosław Jan Augustyniak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

12:10

Biomasa – badania, świadomość społeczna, alternatywy

 • Łukasz Adamkiewicz, Wiceprezes Europejskiego Centrum Czystego Powietrza

12:30

Kontrola źródeł ogrzewania w praktyce. Prawa, obowiązki i dostępne narzędzia dla organów kontrolujących

 • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Fundacji Frank Bold

12:40

Wykorzystanie narzędzia IT - SMART_INVENT przy inwentaryzacja źródeł ciepła w ramach MIWOP/CEEB

 • Marek Pszonka, Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

12:50

Sesja Q&A

12:55

POLEMIKA: Obowiązek wymiany tradycyjnych źródeł ciepła, spalanie w kominkach. „Za” i „przeciw”

Paneliści:

 • Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy
 • Wojciech Racięcki, Podkowa bez Smogu
 • Michał Kolbusz, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Moderator: Patrycjusz Wyżga, dziennikarz ekonomiczny Wirtualnej Polski

SESJA VI: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA A ZDROWIE

13:35

Jak wpływa na nas smog?

 • prof. Bolesław Samoliński, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:55

Potencjał społeczny w walce o czyste powietrze

 • Zuzanna Sasiak, Koordynatorka Kampanii "Więcej niż Energia", Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

14:15

Sesja Q&A

14:20

DEBATA: Smog – zagrożenie na każdym etapie życia

w gronie panelistów:

 • dr hab. Wojciech Feleszko, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Barbara Piekarska, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Moderator: Dominika Wantuch, Dziennikarka, Gazeta Wyborcza

SESJA VII: EDUKACJA I DIALOG

15:10

Angażowanie mieszkańców w ochronę powietrza – jak skutecznie przygotować kampanię edukacyjną

 • Mateusz Galica, CEO, Lata Dwudzieste

15:30

Dotarcie i dialog z właścicielami tzw. „kopciuchów” – analiza problematyki. Jak skutecznie przekonać nieprzekonanych?

 • Łukasz Pytliński, Wiceprezes Zarządu, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

15:50

Sesja Q&A

16:00

POLEMIKA: Rola społeczeństwa w ochronie środowiska

W gronie panelistów:

 • Szymon Bujalski, dziennikarz
 • Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice
 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Agnieszka Warso-Buchanan, Liderka programu Czyste Powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Moderator: Dominika Adamska, portal teraz-srodowisko.pl

16:30

Zakończenie V Kongresu Czystego Powietrza

Prelegenci

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Izabela Zygmunt

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Agnieszka Sosnowska

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Maciej Rawski

Senior Consultant, Deloitte

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Magdalena Młochowska

p.o. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Paweł Kownacki

Wójt Gminy Wieliszew

Bartosz Wiśniakowski

Radny Województwa Mazowieckiego

Leszek Hołda

Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A., Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej CEEK

Dariusz Grajda

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie

Marta Olczak

Inspektor, Zespół Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Marcin Wajda

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

Magdalena Śladowska

Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Marcin Morawski

Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, urząd m.st. Warszawy

Marek Banaszek

Burmistrz Józefowa

Radosław Korzeniewski

Wójt Gminy Dąbrówka

Jakub Sokołowski

Ekonomista, Instytut Badań Strukturalnych

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Piastowa

Krzysztof Ruciński

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Barbara Baka

Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Bartosz Dubiński

Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Michał Niewiadomski

dziennikarz ekonomiczny

dr inż. Arkadiusz Węglarz

Doradca Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Arkadiusz Piotrowski

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym,, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Maciej Mysona

Dyrektor Rozwoju Biznesu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Bartosz Piłat

Ekspert, Instytut Ekonomii Środowiska / Polski Alarm Smogowy

Agata De Ru

Portfolio Manager, Clean Air Fund

Jacek Mizak

Senior Policy Advisor, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Łukasz Franek

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Tamas Dombi

Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, urząd m.st. Warszawy

Mirosław Jan Augustyniak

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Łukasz Adamkiewicz

Wiceprezes Europejskiego Centrum Czystego Powietrza

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor Fundacji Frank Bold

Marek Pszonka

Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Andrzej Guła

Polski Alarm Smogowy

Wojciech Racięcki

Podkowa bez Smogu

Michał Kolbusz

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Patrycjusz Wyżga

dziennikarz ekonomiczny Wirtualnej Polski

prof. Bolesław Samoliński

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr. hab. Wojciech Feleszko

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dominika Wantuch

Dziennikarka, Gazeta Wyborcza

dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Barbara Piekarska

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Szymon Bujalski

dziennikarz

Mateusz Galica

CEO, Lata Dwudzieste

Łukasz Pytliński

Wiceprezes Zarządu, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Agnieszka Warso-Buchanan

Liderka programu Czyste Powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Dominika Adamska

Dziennikarka, portal teraz-srodowisko.pl

Zuzanna Sasiak

Koordynatorka Kampanii "Więcej niż Energia", Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Marek Bednarz

Fundacja Klaster Czyste Powietrze

Uczestnictwo

Wydarzenie bezpłatne

Wydarzenie bezpłatne

ONLINE

Wydarzenie bezpłatne

Poprzednia edycja​

W dniach 10-11 marca 2021 r. odbył się czwarty Kongres Czystego Powietrza. W związku ze stanem pandemii wydarzenie zostało zorganizowane  w formule online. Kongres to wspólna inicjatywa Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, wydawcy portalu transport-publiczny.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Kongresu:

+
Peak oglądających
+
Łączna ilość odtworzeń transmisji
+
Widoczność transmisji

Miejsce nagrywania wydarzenia:

Centralny Dom Technologii to miejsce, w którym otwarty umysł, nauka, technologia i biznes przenikają się wzajemnie tworząc swobodne warunki postępu technologicznego. 

Znajduje się w centrum Warszawy, w jednym z najbardziej symbolicznych budynków stolicy – Centralnym Domu Towarowym (CeDeT).

Zabytkowy budynek zlokalizowany przy ul. Kruczej 50 w Warszawie, to modernistyczna perła polskiej architektury powojennej.

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 10 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 1 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 800m
Stacja I linii metra – Metro Centrum – 600 m

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby