Janusz Kućmin

Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego