Dorota Zawadzka-Stępniak

Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy