Marek Pszonka

Członek Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.