Katarzyna Siwkowska

Kierownik Zespołu Czystego Powietrza w Departamencie Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej