Michał Olszewski

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy