Jakub Dybalski

Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Komunikacji Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie