Aleksander Kornatowski

Dyrektor, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej