dr Michał Beim

Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu