Magdalena Młochowska

p.o. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy