Karol Trammer

Założyciel i redaktor naczelny, „Z Biegiem Szyn”