Magdalena Maj

Kierownik zespołu klimatu i energii, Polski Instytut Ekonomiczny