Magdalena Śladowska

Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie