Partnerzy:

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Partner:

Partner Srebrny:

Partner:

Patronat medialny:

Agenda:

9:00

Otwarcie pokoju konferencyjnego

9:30

Powitanie

9:30

Wystąpienia otwierające

 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Julia Senator, Rzecznik Prasowy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

SESJA: DZIAŁANIA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA NA WIELU POZIOMACH

10:00

Polityka Komisji Europejskiej w zakresie wspierania samorządów i obywateli w działaniach antysmogowych

 • Andrzej Urbanik, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

10:15

Ewolucja działań krajowych nakierowanych na zapewnienie czystego powietrza w Polsce

 • Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

10:30

Mazowsze dla powietrza (informacje o nowym POP i PDK)

 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:50

Jak skutecznie radzić sobie ze smogiem?

 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Ciechanowa

11:10

Przerwa techniczna

11:20

DEBATA: Czyste powietrze w Polsce 2021 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Paneliści:

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd m.st. Warszawy
 • Andrzej Guła, Lider Polskiego Alarmu Smogowego
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Agnieszka Warso-Buchanan, Liderka programu Czyste Powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny TOR Wydawnictwo

12:20

Kiedy „Fala Renowacji” dotrze do Polski i poprawi jakość powietrza? Co w dobie pandemii Polacy myślą o ekologii, remontach i zdrowych domach?

 • Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska

12:40

DEBATA: Smog, COVID-19 i walka na wielu frontach

Paneliści:

 • dr Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
 • Arkadiusz Piotrowski, Dyrektor ds. współpracy z samorządem terytorialnym, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
 • Weronika Michalak, HEAL Poland Director, Health & Environment Alliance
 • Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy
 • dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Moderator: Łukasz Adamkiewicz, Wiceprezes, Europejskie Centrum Czystego Powietrza

SESJA: JAK DZIAŁAĆ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA BY BYĆ SKUTECZNYM?

13:25

Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem

 • dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz, Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13:40

Ochrona powietrza w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

 • dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

14:00

Mazowiecka uchwała antysmogowa – cel, zakres, realizacja i perspektywa

 • Mirosław Augustyniak, Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

14:20

Realizacja kontroli ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych prowadzonych w tym zakresie przez Inspekcję Ochrony Środowiska

 • dr Miłosz Jarzyński, Kancelaria Adwokacka dr Miłosz Jarzyński

14:40

Kontrola przestrzegania przepisów i metody identyfikacji niepożądanych dodatków w paliwach stałych oraz produktach ich spalania

 • Wojciech Szulik, Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu, Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o

SESJA: FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

15:00

Ewolucja instrumentów finansowych na rzecz ochrony czystego powietrza

 • Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza

15:20

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu

 • Magdalena Śladowska, Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

15:40

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania dotacji na walkę ze smogiem

 • Tomasz Ożóg, Drugi Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta i Gminy Skawina

16:00

Źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ (z uwzględnieniem projektu doradztwa energetycznego)

 • Magdalena Filip, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Daniel Markiewicz, Główny Specjalista, Departament Czystego Powietrza,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16:20

Dostępność instrumentów dla obywatela i współpraca z gminą

 • Dorota Kargul-Plewa, Doradca Energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

16:40

Zakończenie I dnia Kongresu

09:00

Otwarcie pokoju konferencyjnego

09:30

Powitanie uczestników

SESJA: TRANSPORT W SŁUŻBIE CZYSTEMU POWIETRZU

09:30

Raport o eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe. Wyniki kontroli

 • Marcin Stolarczyk, p.o. Wicedyrektora Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli

09:50

Program "Zielona Kolej"

 • Marcin Śmiech, Dyrektor Oddziału Zielona Kolej, PKP Energetyka S.A.

10:05

Strefy Czystego Transportu. Sytuacja w Europie i perspektywy dla Polski

 • Bartosz Piłat, Ekspert Instytutu Ekonomii Środowiska / Polski Alarm Smogowy

10:25

DEBATA: Strefy czystego transportu 2021. Odpowiedź na wzrost zanieczyszczeń generowanych przez transport

Paneliści:

 • Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Barbara Jędrzejczyk, Wiceprzewodnicząca, Miasto Jest Nasze
 • Bartosz Piłat, Ekspert Instytutu Ekonomii Środowiska / Polski Alarm Smogowy
 • Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 • Urszula Stefanowicz, Koordynator  Polskiego Klub Ekologicznego Okręg Mazowiecki

Moderator: Maciej Mysona, Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

SESJA: INTEGROWANIE CELÓW POLITYKI KLIMATYCZNEJ W RAMACH OCHRONY POWIETRZA

11:20

Inicjatywa Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii – cele, korzyści z przystąpienia

 • Patrycja Płonka, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

11:40

Samowystarczalność energetyczna gminy

 • Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Konina ds. Gospodarczych

12:00

Praktyczne aspekty wdrażania projektów z działania 4.3.1 Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z uwzględnieniem doświadczeń z projektu RELaTED

 • Marek Pszonka, Członek Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

12:20

Zdalny proces udzielania dotacji na likwidację tzw. "kopciuchów". Wyzwania oraz dobre praktyki związane z tą formą obsługi mieszkańców

 • Marcin Morawski, Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

SESJA: METODY KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI

12:40

Aplikacja Mieszk@niec

 • dr inż. Ewa Janczar,  Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

12:55

Warszawa 19 115

 • Agnieszka Kłąb, Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urząd m.st. Warszawy

13:10

Nowe perspektywy w walce ze smogiem. Poprawa jakości powietrza w Rybniku priorytetem transformacji miasta

 • Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Rybnika
 • Aneta Skubida, Systems Innovation Design Manager, EIT Climate-KIC

13:30

DEBATA: Rola mediów w informowaniu społeczeństwa. Jak edukować w zakresie czystego powietrza?

Paneliści:

 • Grzegorz Burek, Redaktor naczelny Globenergia oraz portalu termomodernizacja.pl
 • Katarzyna Kojzar, Redaktor naczelna, SmogLab
 • Maciej Orłoś, Dziennikarz telewizyjny, prezenter
 • Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy
 • Greta Sulik, Dziennikarka, Radio Warszawa
 • Aleksandra Stanisławska,  Dziennikarka, Blogerka, crazynauka.pl

Moderator: Dominika Wantuch, Dziennikarka, Gazeta Wyborcza

14:20

Przerwa techniczna

14:25

DEBATA: Więcej edukacji to mniej smogu. Jakie znaczenie dla środowiska mają nasze codzienne wybory?

Paneliści:

 • Mateusz Galica, CEO, Lata Dwudzieste, Współautor raportu „Ziemianie Atakują”
 • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów
 • Maciej Krzyczkowski, Head of Public Affairs, IKEA Retail Poland,
 • Cezary Nowek, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie LGD "Razem Dla Radomki"
 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Julia Senator, Rzecznik Prasowy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Moderator: Dominika Adamska, redakcja portalu "Teraz Środowisko"

15:15

Zakończenie Kongresu

Prelegenci

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Julia Senator

Rzecznik Prasowy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Andrzej Urbanik

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Krzysztof Kosiński

Prezydent Ciechanowa

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Leszek Hołda

Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.

Andrzej Guła

Lider Polskiego Alarmu Smogowego

dr Justyna Glusman

Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd miasta stołecznego Warszawy

Agnieszka Warso-Buchanan

Liderka programu Czyste Powietrze w Europie Środkowo-Wschodniej, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Agnieszka Sosnowska

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Łukasz Malinowski

Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny TOR Wydawnictwo

dr Piotr Dąbrowiecki

Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Jacek Siwiński

Prezes VELUX Polska

Arkadiusz Piotrowski

Dyrektor ds. współpracy z samorządem terytorialnym, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Weronika Michalak

HEAL Poland Director, Health & Environment Alliance

Piotr Siergiej

Polski Alarm Smogowy

dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Łukasz Adamkiewicz

Wiceprezes, Europejskie Centrum Czystego Powietrza

dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz

Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr Elżbieta Kozubek

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Mirosław Augustyniak

Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

dr Miłosz Jarzyński

Kancelaria Adwokacka dr Miłosz Jarzyński

Wojciech Szulik

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu, Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.

Bartłomiej Orzeł

Pełnomocnik Rządu do spraw czystego powietrza

Magdalena Śladowska

Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Tomasz Ożóg

Drugi Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta i Gminy Skawina

Daniel Markiewicz

Główny Specjalista, Departament Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dorota Kargul-Plewa

Doradca Energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Marcin Stolarczyk

p.o. Wicedyrektora Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli

Marcin Śmiech

Dyrektor Oddziału Zielona Kolej, PKP Energetyka S.A.

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Barbara Jędrzejczyk

Wiceprzewodnicząca, Miasto Jest Nasze

Bartosz Piłat

Ekspert Instytutu Ekonomii Środowiska / Polski Alarm Smogowy

Maciej Riemer

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Urszula Stefanowicz

Koordynator Polskiego Klub Ekologicznego Okręg Mazowiecki

Maciej Mysona

Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Marek Pszonka

Członek Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Paweł Adamów

Zastępca Prezydenta Konina ds. gospodarczych

Patrycja Płonka

Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Marcin Morawski

Dyrektor Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

dr inż. Ewa Janczar

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Aneta Skubida

Systems Innovation Design Manager, Central and Eastern Europe, Climate-KIC Holding B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Piotr Masłowski

Zastępca Prezydenta Rybnika

Agnieszka Kłąb

Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urząd m.st. Warszawy

Grzegorz Burek

Redaktor naczelny Globenergia oraz portalu termomodernizacja.pl

Katarzyna Kojzar

Redaktor naczelna SmogLab

Maciej Orłoś

Dziennikarz telewizyjny, prezenter

Greta Sulik

Dziennikarka, Radio Warszawa

Aleksandra Stanisławska

Dziennikarka, Blogerka, crazynauka.pl

Dominika Wantuch

Dziennikarka, Gazeta Wyborcza

Mateusz Galica

CEO, Lata Dwudzieste, Współautor raportu „Ziemianie Atakują”

Maciej Krzyczkowski

Head of Public Affairs, IKEA Retail Poland

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów

dr Agnieszka Sznyk

Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Cezary Nowek

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Dominika Adamska

Sekretarz Redakcji, "Teraz Środowisko"

Uczestnictwo

Wydarzenie bezpłatne

Wydarzenie bezpłatne

online

Wydarzenie bezpłatne

Poprzednia edycja​

26 lutego 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się trzeci Kongres Czystego Powietrza. Kongres został zorganizowany przez Województwo Mazowieckie, Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., wydawcę portalu transport-publiczny.pl, przy współpracy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z jego podsumowaniem:

+
Uczestników
%
uczestników reprezentujących samorządy
+
sesje tematyczne

Kontakt:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby