Partnerzy:

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Patronat medialny:

Agenda:

9:00

Otwarcie pokoju konferencyjnego

9:30

Powitanie

9:30

Wystąpienia otwierające

 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

SESJA: DZIAŁANIA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA NA WIELU POZIOMACH

10:00

Plany i działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

 • Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu (DG CLIMA), Komisja Europejska*

10:15

Ewolucja działań krajowych nakierowanych na zapewnienie czystego powietrza w Polsce

 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska*

10:30

Mazowsze dla powietrza (informacje o nowym POP i PDK)

 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:50

Jak skutecznie radzić sobie ze smogiem?

 • Przedstawiciel samorządu*

11:10

Przerwa techniczna

11:25

DEBATA: Czyste powietrze w Polsce 2021 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

12:10

Przerwa techniczna

12:25

DEBATA: Smog, COVID-19 i walka na wielu frontach

SESJA: JAK DZIAŁAĆ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA BY BYĆ SKUTECZNYM?

13:10

Odpowiednie planowanie zabudowy wraz z kształtowaniem terenów zieleni receptą na oczyszczanie miast ze smogu

13:25

Ochrona powietrza w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

13:40

Mazowiecka uchwała antysmogowa – cel, zakres, realizacja i perspektywa

 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

14:00

Kontrola przestrzegania przepisów i metody identyfikacji niepożądanych dodatków w paliwach stałych oraz produktach ich spalania

14:20

Kontrola realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

SESJA: FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

14:40

Ewolucja instrumentów finansowych na rzecz ochrony czystego powietrza

 • Pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza*

15:00

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

 • Przedstawiciel Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie*

15:20

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania dotacji na walkę ze smogiem

 • Przedstawiciel samorządu*

15:35

Źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza ze środków NFOŚiGW oraz POIiŚ (z uwzględnieniem projektu doradztwa energetycznego)

 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

15:50

Dostępność instrumentów dla obywatela i współpraca z gminą

 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

*oczekujemy na potwierdzenie udziału

16:05

Zakończenie I dnia Kongresu

09:00

Otwarcie pokoju konferencyjnego

09:30

Powitanie uczestników

SESJA: TRANSPORT W SŁUŻBIE CZYSTEMU POWIETRZU

09:35

Raport o eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe

09:50

Low Emission Zone w Europie - studium przypadku, historia wdrażania

10:10

DEBATA: Strefy czystego transportu 2021. Odpowiedź na wzrost zanieczyszczeń generowanych przez transport

SESJA: INTEGROWANIE CELÓW POLITYKI KLIMATYCZNEJ W RAMACH OCHRONY POWIETRZA

11:00

Działania związane z ochroną powietrza – w jaki sposób mogą uzupełniać globalne działania na rzecz ochrony klimatu?

 • Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska*

11:20

Inicjatywa Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii – cele, korzyści z przystąpienia

11:40

Samowystarczalność energetyczna gminy

 • Przedstawiciel samorządu*

12:00

Przerwa techniczna

SESJA: METODY KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI

12:15

Aplikacja Mieszk@niec

 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie*

12:30

Aplikacja RSO

 • Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji*

12:45

Warszawa 19 115

 • Przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy*

13:00

DEBATA: Rola mediów w informowaniu społeczeństwa. Jak edukować w zakresie czystego powietrza?

13:50

DEBATA: Zdrowe powietrze – zdrowi mieszkańcy. Jak nasze wybory mogą wpłynąć na walkę ze smogiem?

*oczekujemy na potwierdzenie udziału

14:40

Zakończenie Kongresu

Prelegenci

Uczestnictwo

Wydarzenie bezpłatne

Wydarzenie bezpłatne

online

Wydarzenie bezpłatne

Poprzednia edycja​

Dziewiąty Kongres Kolejowy otworzył minister Andrzej Adamczyk. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po desygnacji na ministra infrastruktury nowej kadencji rządu. Wśród głównych tematów Kongresu znalazły się m.in. kwestie: integracji europejskiej sieci kolejowej, przyszłości infrastruktury kolejowej w Polsce, rewitalizacji dworców, efektywności energetycznej kolei i bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali także o procesie restrukturyzacji kolei w Polsce, a także podsumowali Rok Maszynisty.

+
Uczestników
%
uczestników reprezentujących samorządy
+
sesje tematyczne

Kontakt:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby