Partnerzy edycji 2023:

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Partner Srebrny:

Partner:

Partner Merytoryczny:

Patronat Medialny:

Program edycji 2023:

8:00

Rejestracja

9:00

Konferencja prasowa

9:30

Wystąpienie: Kryzys klimatyczny. Co zrobić, żeby mu zaradzić?

 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, Dyrektor Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery, Uniwersytet Warszawski

9:45

Polemika: młodzież vs decydenci

Paneliści:

 • Dominika Lasota, Inicjatywa Wschód & Ruch Fridays For Future
 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Michał Olszewski, Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

10:15-12:30

SESJA I. UBÓSTWO ENERGETYCZNE. WYZWANIA, ZAGROŻENIA, SZANSE

10:15

Wystąpienie: Polityka Unii Europejskiej na rzecz walki z ubóstwem energetycznym

 • Izabela Zygmunt, Ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, Komisja Europejska

10:30

Wystąpienie: Inicjatywy Województwa Mazowieckiego wpływające na redukcję ubóstwa energetycznego

 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

11:00

Polemika: Jak skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym?

 • Diagnoza ubóstwa energetycznego
 • Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu w sposób racjonalny ekonomicznie i środowiskowo?
 • Wymiana kopciuchów na czyste źródła ciepła i termoizolacja budynków
 • Dostępność regionalnych programów ograniczania ubóstwa energetycznego
 • Magazyny energii w procesie transformacji systemu ciepłowniczego

Paneliści:

 • Anita Cieślicka, Dyrektorka programu LeadAir, Forum Energii
 • Jan Frankowski, Analityk, Instytut Badań Strukturalnych
 • Aleksander Kornatowski, Dyrektor, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m.st. Warszawy
 • dr inż. Arkadiusz Węglarz, Doradca zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Moderator: Andrzej Krajewski, Dziennik Gazeta Prawna

11:45

Polemika: Zielona transformacja a chaos przestrzenny

 • Rozlewanie się miast barierą rozwoju rozproszonych źródeł energii
 • Wykluczenie transportowe a migracja do miast
 • Korki, hałas, smog komunikacyjny
 • Jak uatrakcyjnić publiczny transport zbiorowy dla mieszkańców przedmieść?

Paneliści:

 • Jacek Karaczun, Specjalista ds. komunikacji, Heal Polska
 • Jakub Kucharczuk, Współgospodarz, Podcast "Międzymiastowo"
 • dr Jakub Majewski, Adiunkt, EUROREG Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP
 • Karol Trammer, Redaktor naczelny, „Z biegiem szyn”

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

12:30

Przerwa techniczna / lunch

13:15-14:15

SESJA II. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

13:15

Wystąpienie: Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach instrumentu finansowego ELENA – projekt Mazovia4EEWave

 • Marek Pszonka, Członek zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

13:30

Wystąpienie: Zwiększenie dostępności zdrowych i zrównoważonych budynków - wyniki raportu Barometr Zdrowych Domów

 • Aleksandra Zybała, Menadżer ds. komunikacji, VELUX Polska

13:45

Polemika: Ekologiczne budynki wobec programu „Fala renowacji” UE

 • Efektywność energetyczna i ekologizacja budynków
 • Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła. Potrzeba zmian systemowych i lokalnych rozwiązań wspierających osoby ubogie
 • Nowe rozwiązania, innowacje i energooszczędność urządzeń i sprzętów w mieszkaniach. Jak w prosty sposób ograniczyć wydatki na energię?
 • Krajowe, regionalne i lokalne programy dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła

Paneliści:

 • Adam Ambrozik, Senior Public Affairs Manager, VELUX Polska
 • Magdalena Maj, Kierownik zespołu klimatu i energii, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Katarzyna Wardal-Szmit, Ekspertka, Stowarzyszenie Fala Renowacji

Moderator: Jacek Płaza, Menadżer projektów, Zespół Doradców Gospodarczych TOR & Klub Jagielloński

14:30-16:00

SESJA III. SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI NA OCHRONĘ POWIETRZA W TWOJEJ GMINIE? INSTRUMENTY FINANSOWE

14:30

Wystąpienie: Programy krajowe

 • Katarzyna Siwkowska, Kierownik Zespołu Czystego Powietrza w Departamencie Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14:45

Wystąpienie: Programy regionalne

 • Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

15:00

Wystąpienie: Gminne instrumenty finansowania ochrony powietrza - doświadczenia Gminy Michałowice

 • Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

15:15

Polemika: Dotychczasowa efektywność programów finansowych wspierających ochronę powietrza. Jak ją poprawić?

 • Efekty programów krajowych (Czyste Powietrze, Stop SMOG, Mój Prąd itp.) i regionalnych (Fundusze Europejskie)
 • Efektywność aktualnych programów finansowych. Bariery, szanse, wyzwania
 • Spójność programów na różnych szczeblach – krajowym, wojewódzkim i gminnym

Paneliści:

 • Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Andrzej Guła, Prezes zarządu, Polski Alarm Smogowy
 • Jacek Kisiel, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy
 • Agnieszka Kołakowska, Doradca ekonomiczny w Departamencie Środowiska, Najwyższa Izba Kontroli
 • Katarzyna Szmyt, Doradca Energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Moderator: Jakub Kucharczuk, Współgospodarz, Podcast "Międzymiastowo"

16:00

Zakończenie I dnia Kongresu

8:00

Rejestracja

9:00

Otwarcie II dnia Kongresu

 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Maciej Mysona, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:30

Wystąpienie: Politycy boją się zmian. My nią jesteśmy

 • Dominika Lasota, Inicjatywa Wschód & Ruch Fridays For Future

9:45-11:45

SESJA I: TRANSPORT

9:45

Polemika: Strefy Czystego Transportu realną szansą na poprawę jakości powietrza w miastach

 • SCT w długofalowej wizji rozwoju transportu miast
 • Doświadczenia miast związane z tworzeniem stref czystego transportu
 • Sfera regulacyjna. Czy wprowadzanie SCT umożliwi samorządom pozorowanie zmian?
 • Sprawna komunikacja publiczna a (elektryczny) ruch samochodowy w centrach miast
 • Jak wypracować kompromis między ograniczeniem ruchu pojazdów a spodziewanym obniżeniem emisji spalin?

Paneliści:

 • Tamás Dombi, Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, m.st. Warszawa
 • Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Bartosz Piłat, Instytut Ekonomii Środowiska
 • Franciszek Sterczewski, Poseł na Sejm RP

Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca redaktora naczelnego, TOR Wydawnictwo – Zespół Doradców Gospodarczych TOR

10:45

Polemika: Mobilność miejska – aktualne wyzwania i możliwości rozwoju

 • Kto skorzysta na programie „Mój elektryk”?
 • Finansowanie zakupu samochodów elektrycznych a kondycja miejskiego transportu publicznego
 • Organizacja komunikacji publicznej na terenie miast i aglomeracji. Rola transportu szynowego
 • Transportowe nawyki mieszkańców miast i ich przyczyny
 • Nowe rozwiązania w zakresie mobilności

Paneliści:

 • Jakub Dybalski, Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Komunikacji Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Barbara Król, Menadżer projektów, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu - rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Emil Świerczyński, Dyrektor Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska

Moderator: dr Michał Beim, adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11:45-12:30

Przerwa techniczna / lunch

12:30-14:30

SESJA II. W DRODZE PO BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ

12:30

Wystąpienie: Kierunki transformacji energetyki i rola klastrów energetycznych w rozwoju OZE

 • Bartosz Dubiński, Prezes zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

12:45

Polemika: Czy technologie przyszłości pozwolą nam uwolnić się od węgla?

 • Jak Polska może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.?
 • Emisyjność w transporcie drogowym i kolejowym
 • Odnawialne źródła energii a technologie jej magazynowania
 • Bezpieczeństwo energetyczne a węgiel, ropa i gaz. Czy jest alternatywa?
 • Ustawa wiatrakowa i regulacje wspierające i hamujące rozwój OZE

Paneliści:

 • Alan Beroud, Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska
 • Bartosz Dubiński, Prezes zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Leszek Hołda, Członek zarządu, PKP Energetyka
 • Katarzyna Strzegowska, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Moderator: Magdalena Skłodowska, Dziennikarka, wysokienapiecie.pl

13:45-15:30

SESJA III. EDUKACJA KLUCZEM DO ZMIAN

13:45

Wystąpienie: Dlaczego w każdej gminie powinien być ekodoradca? Doświadczenie Województwa Małopolskiego

 • Katarzyna Stadnik, Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza, Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:00

Wystąpienie: Budowa sieci ekodoradców na Mazowszu. Szanse i wyzwania

 • Magdalena Śladowska, Kierownik wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski w Warszawie

14:15

Wystąpienie: Cyfryzacja procesu powiadamiania o złej jakości powietrza

 • Mateusz Marzetz, Architekt systemu IT, Progmat

14:30

Wystąpienie: Rola społeczeństwa w ochronie środowiska

 • Katarzyna Zalewska, Client Development and Commercial Lead, Kantar Polska
 • Mateusz Galica, Lider projektu "Ziemianie atakują", Lata dwudzieste

14:45

Wystąpienie: Informowanie społeczeństwa. Jak w atrakcyjny sposób dotrzeć do mieszkańców, realizując kampanie edukacyjne?

 • Piotr Siergiej, Rzecznik, Polski Alarm Smogowy

15:00

Polemika: Polityka klimatyczna Polski a sytuacja międzynarodowa

 • Jak cele klimatyczne Unii Europejskiej wpłyną na konkurencyjność gospodarki?
 • Zdolności produkcyjne i przewagi technologiczne UE wobec USA i Chin
 • Wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przyspieszenie zielonej transformacji czy tymczasowe zakotwiczenie w paliwach kopalnych?

Paneliści:

 • Julia Cydejko, Analityczka ds. energetycznych, Polityka Insight
 • Monika Morawiecka, Starszy doradca, Regulatory Assistance Project
 • Paweł Musiałek, Dyrektor, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 • Agata Łoskot-Strachota, Koordynator prac badawczych, Ośrodek Studiów Wschodnich*
 • Maciej Zaniewicz, Starszy analityk, Forum Energii

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert

16:00

Zakończenie VI Kongresu Czystego Powietrza

Prelegenci edycji 2023:

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bartosz Dubiński

Prezes zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Marek Pszonka

Członek zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

Marcin Wajda

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Magdalena Śladowska

Kierownik Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w Warszawie

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Magdalena Maj

Kierownik zespołu klimatu i energii, Polski Instytut Ekonomiczny

Julia Cydejko

Analityczka ds. energetycznych, Polityka Insight

Anita Cieślicka

Dyrektorka programu LeadAir, Forum Energii

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny, Biznes alert

Bartosz Piłat

Ekspert, Instytut Ekonomii Środowiska

Paweł Musiałek

Dyrektor, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Karol Trammer

Założyciel i redaktor naczelny, „Z Biegiem Szyn”

Jan Frankowski

Analityk, Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Zaniewicz

Starszy analityk, Forum Energii

Monika Morawiecka

Starszy doradca, Regulatory Assistance Project

Paulina Matysiak

Posłanka na Sejm RP

Jakub Kucharczuk

Współgospodarz, Podcast "Międzymiastowo"

dr inż. Arkadiusz Węglarz

Doradca zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Dominika Lasota

Inicjatywa Wschód & Ruch Fridays For Future

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Andrzej Guła

Prezes zarządu, Polski Alarm Smogowy

Piotr Siergiej

Rzecznik, Polski Alarm Smogowy

Franciszek Sterczewski

Poseł na Sejm RP

Katarzyna Stadnik

Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza, Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jacek Karaczun

Specjalista ds. komunikacji, HEAL Polska

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Dyrektor Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery, Uniwersytet Warszawski

Alan Beroud

Prezes zarządu, Szybka Kolej Miejska

Mateusz Galica

Prezes & lider projektu "Ziemianie atakują", Lata dwudzieste

Katarzyna Zalewska

Client Development and Commercial Lead, Kantar Polska

Magdalena Młochowska

Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m.st. Warszawy

Leszek Hołda

Członek zarządu, PKP Energetyka

dr Jakub Majewski

Adiunkt, EUROREG Uniwersytet Warszawski

Adam Ambrozik

Senior Public Affairs Manager, VELUX Polska

Janusz Kućmin

Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Magdalena Skłodowska

Dziennikarka, wysokienapiecie.pl

Katarzyna Siwkowska

Kierownik Zespołu Czystego Powietrza w Departamencie Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Izabela Zygmunt

Ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, Komisja Europejska

Aleksander Kornatowski

Dyrektor, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Emil Świerczyński

Dyrektor Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aleksandra Zybała

Menadżer ds. komunikacji, VELUX Polska

Katarzyna Wardal-Szmit

Ekspertka, Stowarzyszenie Fala Renowacji

dr Michał Beim

Adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dorota Zawadzka-Stępniak

Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

Michał Olszewski

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Mateusz Marzetz

Architekt systemu IT, Progmat

Katarzyna Strzegowska

Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Jacek Kisiel

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy

Jakub Dybalski

Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Komunikacji Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Jacek Płaza

Menadżer projektów, Zespół Doradców Gospodarczych TOR & Klub Jagielloński

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata transportu publicznego!