Jacek Płaza

Menadżer projektów, Zespół Doradców Gospodarczych TOR & Klub Jagielloński

Jakub Dybalski

Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Komunikacji Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie