Tomasz Ożóg

Drugi Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta i Gminy Skawina