Tamas Dombi

Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, urząd m.st. Warszawy