Patrycja Płonka

Kierownik Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”