Mirosław Augustyniak

Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Sejmiku Województwa Mazowieckiego