Marcin Stolarczyk

p.o. Wicedyrektora Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli