Maciej Riemer

Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi