Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów