dr Piotr Dąbrowiecki

Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP