dr Justyna Glusman

Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd miasta stołecznego Warszawy