dr hab. inż. Andrzej Szarata

prof. PK, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska