dr Agnieszka Sznyk

Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju