Daniel Markiewicz

Główny Specjalista, Departament Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej