Arkadiusz Piotrowski

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym,, Mazowiecka Agencja Energetyczna