Agnieszka Sosnowska

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska