Agnieszka Kłąb

Zastępca Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Urząd m.st. Warszawy