Wojciech Szulik

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu, Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.