II KONGRES CZYSTEGO POWIETRZA

27 LUTEGO 2019, WARSZAWA

Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

 
Środki na walkę ze smogiem

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner

Partner Prawny

Patronat Honorowy

Partner Merytoryczny

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

II KONGRES CZYSTEGO POWIETRZA ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Powitanie
10:05 Wystąpienie Otwierające
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
10:10 Ocena działań w ochronie powietrza
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
10:25 Program „Czyste Powietrze”
 • Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
10:40 Co z tym powietrzem?
 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
11:00 Środki finansowe na walkę ze smogiem
 • Bartosz Dubiński, Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
11:20 Jak zwiększyć społeczno-gospodarcze korzyści z Programu Czyste Powietrze?
 • Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska
11:40 Debata: Strategie ochrony powietrza na poziomie krajowym/wojewódzkim/gminnym

 • Zanieczyszczenie powietrza: dotychczasowe doświadczenia i działania na przyszłość
 • Transgraniczność powietrza i potrzeba współpracy miast i województw 
 • Nie tylko smog: zanieczyszczenie hałasem i światłem
Uczestnicy:
 • Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Justyna Glusman, Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni, Urząd m.st. Warszawy 
 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów 
 • Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, DZP 
 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Tomasz Pilaszek, Inspektor ds. ochrony powietrza atmosferycznego w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Maja Syska-Żelechowska, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Płocka
 • Wiktor Warchałowski, CEO i współzałożyciel, Airly 
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor naczelny Wydawnictwa TOR
12:40 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I - TRANSPORT ZWIŃ
13:20 Zanieczyszczenie powietrza z transportu
 • Prof. Artur Badyda, Politechnika Warszawska
13:40 Strefy czystego transportu
 • Bartosz Piłat, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
14:00 Debata: Wpływ transportu na jakość powietrza

 • Zanieczyszczenia transportowe: skala problemu
 • Smog transportowy – legendy a stan faktyczny
 • Rola elektromobilności w zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza
Uczestnicy:
 • Prof. Artur Badyda, Politechnika Warszawska 
 • Daniel Chojnacki, radca prawny w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, DZP 
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Jan Jakiel, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
 • Maciej Martyniuk, Dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
 • Grzegorz Peczkis, Senator RP 
 • Bartosz Piłat, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 
 • Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
SALA II –DZIAŁANIA ZARADCZE ZWIŃ
13:20 Efektywność energetyczna a ograniczenie niskiej emisji
 • Marek Pszonka, Członek Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna
13:40 Czy Twoje miasto jest bezpiecznym miejscem pracy i wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny?
 • Grzegorz Pollak, Key Account Consultant, Fellowes Polska S.A.
14:00 Debata: Walka ze smogiem – wymiar społeczny i gospodarczy

 • Smog - odpowiedzialność poszczególnych interesariuszy i możliwości działania
 • Konsolidacja dokumentów na poziomie gminy w kontekście działań na rzecz czystego powietrza
 • Kontrola realizacji uchwał antysmogowych
 • Mechanizmy finansowania termomodernizacji i wymiany pieców
 • Klastry energii jako jedno z narzędzi wdrażania polityki ochrony powietrza
Uczestnicy:
 • Marek Bednarz, Fundacja Klaster Czyste Powietrze 
 • Magdalena Filip, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 • dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 
 • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
 • Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy 
 • Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
 • dr hab. Tadeusz Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 
 • Moderator: Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza
PRZERWA ZWIŃ
15:00 Przerwa
SALA I – INNE FORMY ZANIECZYSZCZEŃ: HAŁAS ZWIŃ
15:20 Debata: Hałas i jego wpływ na życie ludzi

 • Problemy przy zbieraniu danych identyfikacyjnych i opracowaniu map akustycznych
 • Opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem - doświadczenia
 • Sposoby redukcji hałasu komunikacyjnego: "ciche" nawierzchnie, hałas szynowy, hałas lotniczy
 • Ekrany akustyczne - czy warto w nie inwestować?
Uczestnicy:
 • Robert Grzywacz, Dyrektor, Tramwaje Warszawskie 
 • Dr inż. Radosław Kucharski, Zakład Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska 
 • Prof. Anna Preis, Zakład Akustyki Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Dziekan, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego*
 • Moderator: Jakub Dybalski, Transport-Publiczny.pl
SALA II - EDUKACJA ZWIŃ
15:20 Beton na froncie walki o jakość powietrza w Polsce
 • dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska 
 • mgr inż. Karol Chilmon, Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska
15:40 Debata: Czy jesteśmy gotowi na radykalną walkę o czyste powietrze?

 • Jak docierać z informacją do mieszkańców?
 • Rola Lokalnych Grup Działania/organizacji pozarządowych/kościoła i związków wyznaniowych we wdrażaniu polityki ochrony powietrza na szczeblu lokalnym
 • Jak zaangażować lokalny biznes do działań na rzecz poprawy jakości powietrza? 

Uczestnicy:
 • Monika Daniluk, Warszawa Bez Smogu 
 • Agnieszka Kamińska, Dyrektor ds. komunikacji, VELUX Polska 
 • Bartłomiej Kozek, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Cezary Nowek, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” 
 • Rafał Psik, Zagłębiowski Alarm Smogowy 
 • Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński 
 • Aneta Skubida, Climate-KIC, radna warszawskiej Woli, prezeska stowarzyszenia Wola Mieszkańców 
 • Jakub Sokołowski, Ekonomista, Instytut Badań Strukturalnych
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Dyrektor programowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
ZAKOŃCZENIE KONGRESU ZWIŃ
16:30 Planowane zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

JAK DOJECHAĆ

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Łukasz Adamkiewicz Prof. Artur Badyda Marek Bednarz mgr inż. Karol Chilmon Daniel Chojnacki

Monika Daniluk Tomasz Dominiak Bartosz Dubiński Jakub Dybalski Magdalena Filip

Mariusz Frankowski Adrian Furgalski Justyna Glusman dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek Jan Jakiel

Agnieszka Kamińska Krzysztof Kosiński dr Elżbieta Kozubek Dr inż. Radosław Kucharski Katarzyna Kuźma

Łukasz Malinowski Maciej Martyniuk Cezary Nowek Janina Ewa Orzełowska Bartosz Piłat

Grzegorz Peczkis Marcin Podgórski Grzegorz Pollak Prof. Anna Preis Rafał Psik

Marek Pszonka Jędrzej Puzyński Prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski Marcin Roszkowski Piotr Siergiej

Jacek Siwiński Aneta Skubida Aleksander Sobolewski Adam Struzik Wiktor Warchałowski

Piotr Woźny dr hab. Tadeusz Zielonka

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Współorganizatorami Kongresu są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński
Dyrektor programowy
email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
Dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
kom: 728 518 765